Habilitering

Funktionshinder

Habiliteringsinsatser ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning behåller och utvecklar bästa möjliga funktionsförmåga. Insatserna bidrar också till att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Allt utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Insatserna består av bedömning, behandling och träning i hemmet. Insatserna kan även vara förebyggande och rådgivande.

Har du behov av habilitering och är över 18 år kan du kontakta kommunens sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Kommunen ansvarar för bashabilitering och Landstinget ansvarar för specialisthabilitering.

Besöket är avgiftsbelagt.