Gymnasieutbildningar

Information

För att tillmötesgå vuxnas behov av utbildning krävs flexibilitet och förmåga att se olika möjligheter. Utbildningen inom Komvux är därför uppbyggd av fristående kurser.

Allmänt

Du väljer enstaka kurser för deltids-, eller heltidsstudier. Studierna kan omfatta både vanlig undervisning dagtid och distanskurser. Du har själv ansvar för planeringen av Dina studier. Du skall göra upp en studieplan tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Studierna vid Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge

Kunskaper i enskilda ämnen.
Behörighet för fortsatta studier.
Kompetens med en viss studieinriktning och ev slutbetyg.
Konkurrenskomplettering i enskilda ämnen.