Guide och checklista för att starta restaurang

Nu har verktyget Guide och checklista för att starta restaurang lanserats på verksamt.se, där den som vill starta ett restaurang- eller caféföretag med hjälp av en guide och checklista enklare kan söka de tillstånd som behövs och som underlättar för kommunen i hanteringen av ansökan.

Guiden och checklistan är en del i ett mer omfattande projekt – Serverat – som syftar till att ytterligare förenkla för restaurangföretagare och effektivisera kommunernas arbete. Projektet drivs av SKL, i samverkan med myndigheterna som ligger bakom webbplatsen verksamt.se (Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket).