Guide nyanställda, barn- och utbildningsförvaltningen

I guide för nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen hittar du viktig information om handlingar, serviceskyldighet, arkiv, sociala medier, offentlighet och sekretess, dataskyddsförordningen, skyddade personuppgifter, förbud mot kränkning och diskriminering, styrdokument, blanketter och grafisk profil.