Gruppbostad Stockholmsvägen i Målilla

Stockholmsvägen är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning. Du ska kunna ”leva som andra”.

Gruppbostaden ligger på Stockholmsvägen i Målilla. Där finns fem lägenheter och en gemensamhetslokal. I lokalen kan man ha olika aktiviteter om man vill.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) är kostnadsfri. Du har själv ett kontrakt på din lägenhet och betalar hyra. Du får även bekosta din mat, dina resor och fritidsaktiviteter.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund ”Vi möts i känslan av värdighet” som bygger på gemensamma värderingar om hur vi ska möta varandra. Du ska få ha självbestämmande och vara delaktig.