Gruppbostad Solvändan

Solvändans gruppbostad består av sex lägenheter samt två gemensamhetsdelar.

Solvändan är den gruppbostad  som riktar sig till våra äldre med funktionsnedsättning och som behöver större omvårdnad. Här kan man bo om man inte längre orkar vara på daglig verksamhet. Personalen arbetar utifrån att behålla det som man själv klarar.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) är kostnadsfri. Du har själv ett kontrakt på din lägenhet och betalar hyra. Du får även bekosta din mat, dina resor och fritidsaktiviteter.

Solvändan är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning och för att du ska kunna ”leva som andra”. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt.