Gruppbostad Oredan

Oredans gruppbostad består av fyra lägenheter och en gemensamhetsdel.

Det stöd och den service som du får enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfri. Du har själv ett kontrakt på din lägenhet och betalar hyran. Du får även bekosta din mat, resor och fritidsaktiviteter.

Oredan är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning och  ska kunna ”leva som andra”. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt.