Gruppbostad Lejonet

Gruppbostad Lejonet består av fyra lägenheter och en gemensamhetslokal.  I gemensamhetslokalen kan man ha olika aktiviteter om man vill. I gruppbostaden finns det personal dygnet runt. Gruppbostaden ligger i västra Virserum i ett naturskönt område.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service är kostnadsfri. Du har själv ett kontrakt på din lägenhet och betalar hyra. Du får även bekosta din mat, dina resor och fritidsaktiviteter.

Lejonet är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning för att du ska kunna ”leva som andra”. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt.