Gruppbostad Korsnäbben

Korsnäbben är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning för att du ska kunna ”leva som andra”. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt.

Korsnäbbens gruppbostad består av fyra lägenheter och en gemensamhetsdel med kök, där man kan ha vissa aktiviteter om man vill. Personal finns dygnet runt. Gruppbostaden ligger i västra Virserum i ett naturskönt område.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service är kostnadsfri. Du har själv ett kontrakt på din lägenhet och betalar hyra. Du får även bekosta din mat, dina resor och fritidsaktiviteter.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund ”Vi möts i känslan av värdighet” som bygger på gemensamma värderingar om hur vi ska möta varandra. Man ska få ha självbestämmande och vara delaktig i sin vardag.