Gruppbostad Berguven

På Berguven bor personer med funktionsnedsättningen autism. Berguven ligger på Gränsgatan 9 i Hultsfred och består av fyra lägenheter och en gemensamhetslokal.

På Berguven arbetar man efter en individuell och tydligt anpassad struktur efter dina behov.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfri. Du betalar själv hyra, mat, resor och fritidsaktiviteter.

Berguven är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt och för att kunna ”leva som andra”