Gruppbostad Haga i Virserum

Gruppbostad Haga är en gruppbostad med sju lägenheter. Där finns också en gemensamhetslokal som går att använda för gemensamma aktiviteter. Haga ligger i utkanten av Virserum. Det är gångavstånd till affär och badplats.

Den hjälp och det stöd som du får enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) är kostnadsfri. Du står själv för kontraktet på din lägenhet och betalar hyra. Du får även bekosta din mat, dina resor och fritidsaktiviteter.

Haga är ett väl fungerande boende med ett flexibelt stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning, för att du ska kunna ”leva som andra”. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund ”Vi möts i känslan av värdighet” som bygger på gemensamma värderingar om hur vi ska möta varandra. Man ska få ha självbestämmande och vara delaktig.