Grundutbildning i vuxen- och barn HLR

bild på hjärt- och lungräddningHjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning på vuxna och barn

Plötsligt inträffar ett hjärtstopp i din närhet och du gör den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd.

Utbildningens innehåll:

Denna utbildning ger en bra teoretisk och praktisk kunskap för att kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt vid ett plötsligt hjärtstopp.

  • Teori och praktik
  • Omhändertagande av akuta tillstånd enligt LABCDE-konceptet.
  • Medvetande kontroll.
  • Medicinsk bakgrund.
  • Stabilt sidoläge.
  • Hjärt- och lungräddning
  • Kvalitetskontroll.

Målgrupp:

Utbldningen är lämplig för alla,inga förkunskaper krävs.

Målsättning:

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna kostatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt- lungräddning.

 

Omfattning:

Kursen omfattar 2 timmars utbildning  för respektive block ( Vuxen / Barn)

Samtliga deltagare får efter godkänt kursdeltagande ett intyg på att de genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare enligt svenska HLR-rådet.