Gröndal – Korttidstillsyn enligt LSS

För barn och ungdomar som fyllt 13 år finns möjlighet till korttidstillsyn på Gröndal genom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Det är en korttidstillsyn som till vardags kallas fritids för att särskiljas från annan korttidstillsyn inom LSS. Här välkomnas barn och ungdomar som är berättigade LSS efter att skoldagen tagit slut när vårdnadshavare arbetar eller om behov av just denna typ av insats behövs.

Gröndal finns i lokaler på Hultsfreds gymnasium i samverkan med gymnasiesärskolan. Verksamheten på Gröndal står för lärande med individfokus i social samverkan med kamrater och personal.

Har barnet eller ungdomen redan LSS insatser så skickar vårdnadshavare eller godman in en begäran till den rektor som ansvarar för verksamheten och planering för start påbörjas.

I de fall när LSS stöd inte varit aktuellt tidigare skickas begäran till rektor som ansvarar för verksamheten som genomför en utredning. Därefter beslutar barn- och utbildningsnämnden om denna typ av korttidstillsyn är aktuellt.