Grattis Birgitta Fält och Anna Josefsson …

Birgitta Fält pedagog på LindblomskolanBirgitta Fält
Platshållare för bildspel

… pedagoger på Lindblomskolan och Venhagskolan i Hultsfreds kommun som nu även kan titulera sig författare. Birgittas bok ”Lilla Frö på äventyr” riktar sig till de yngre åldrarna och Annas ”Skriv i åk 1 – med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas” riktar sig till lärare för yngre elever.

Hur kom du på idén att göra en bok?

Birgitta: Jag har så länge jag kan minnas alltid älskat naturen, ned till minsta lilla kryp, och den är min stora inspirationskälla till allt jag skriver: dikter, texter, barnteater och låttexter. Jag tycker om att sänka blicken och betrakta det lilla, det vi så ofta rusar förbi. Det är en hel liten värld att utforska, respektera och lära av. Min önskan är att öka människors medvetenhet om allt i naturen.
Boken om Lilla Frö har också ett annat budskap, att vi duger precis som vi är! Det spelar ingen roll hur vi ser ut eller att vi kan olika saker, för det är precis det som är så fantastiskt!
Lilla Frö vill visa att du ska vara stolt och glad för den du är! Du är viktig. Snegla inte på vad andra kan, vill eller gör. Följ ditt hjärta och gör det just du tycker om. Stanna upp, lyssna och se det lilla! Alla har en historia att berätta.

Anna: Det var ingen idé som jag gått och klurat på, utan en fråga som jag fick från bokförlaget Natur och kultur som läst min blogg och blivit intresserade av mitt sätt att jobba med skrivandet i ettan.

Vad handlar boken om?

Birgitta: ”Lilla Frö på äventyr” handlar om ett litet frö som vaknar efter sin långa vintersömn i jorden och som får möta en värld som ibland känns både stor och obegriplig, men också alldeles fantastisk!

Anna: Min bok ”Skriv i åk 1 – med digitala verktyg och cirkelmodellen som bas” handlar om hur jag bygger upp min skrivinlärning i årskurs ett med ”ASL- att skriva sig till läsning” som grund. När man jobbar med ASL låter man pennan vila och använder datorn eller Ipaden som skrivverktyg. Istället för att fokusera på att forma bokstäver lägger vi fokus på innehållet och kan snabbt gå från bokstäver, till ord, till meningar och text.

Har du haft nytta av ditt jobb som pedagog i arbetet med boken?

Birgitta: Absolut! Jag är lärare i fritidshem och möter barn i blandade åldrar. Allt börjar med barnen! Jag har fått förmånen att möta många barn genom åren och fått ta del av deras tankar och funderingar om djur och natur men också om livet i stort.

Anna: Boken bygger helt och hållet på mitt jobb som lärare och det jag gör i mitt klassrum. Utan det hade det inte blivit någon bok. Själva skrivprocessen i sig är en helt annan värld än det jag sysslar med på Venhagskolan och har varit en utmaning, men samtidigt fantastiskt roligt.

Har du planer på fler böcker?

Birgitta: Jag älskar att skriva, så det kommer att bli fler berättelser!

Anna: Jag har fått förfrågan om att skriva en uppföljning på boken som då kommer rikta sig mot åk 2 och hur jag utvecklar skrivundervisningen där. Skrivandet är i full gång och tanken är att nästa bok ska finnas att köpa under våren 2018.

Hur är boken tänkt att användas och får skolor i kommunen ta del av den på något sätt?

Birgitta: Jag hoppas att den kommer att bli till glädje och kanske ett komplement i undervisningen till de yngre åldrarna.

Anna: Boken är ett inspirationsmaterial för lärare som jobbar med yngre elever. Det jag beskriver i boken är mina erfarenheter av skrivinlärning, ett arbetssätt som passar mig och mina elever. Jag hoppas på att den som läser boken finner inspiration till sin egen undervisning. Det finns även ett kopieringsmaterial i boken som kan användas i åk 1. Boken har köpts in till kommunens samtliga lågstadie.

Ur Personalbladet oktober 2017