Grattis alla 25-åringar!

personal som arbetat i Hultsfreds kommun 25 år uppvaktas

Alla som arbetat hos Hultsfreds kommun i 25 år bjuds enligt traditionen på festligheter och fin middag. Årets fest hölls på Metropol den 6 december. Ett STORT tack till er alla!

Alf Erikslund, Albäckskolan
Anders Mörnwall, Hultsfreds gymnasium
Anette Lord, Evahagens förskola
Anitha Johansson, Serviceenheten
Ann-Charlotte Blomqvist Tuvesson, Socialkontoret
Annika Svensson, Venhagsskolan

Carola Nilsson, Berguven
Caroline Elb, Berguven

GunillaTorstensson, Hemtjänsten Hultsfred

Helen Johansson, Ekbackens förskola

Ing-Brith Nilsson, Ekbackens förskola
Kerstin Karlsson, Serviceenheten
Kerstin Karlsson, Venhaga förskola
Kristina Karlsson, Lundagården
Kristina Råsmark, Barn-och utbildningskontoret

Lena Lemark, Omsorgen Solvändan
Lise Hjärne, Serviceenheten

Magnus Larsson, Räddningstjänsten

Rita Isaksson, Serviceenheten

Ulla-Britt Zetterman, Venhaga förskola

Åsa Lorentzon, Lindblomskolan

ur Personalbladet december 2016