Servicebostad Granitvägen

Granitvägen består av servicebostäder och finns på Granitvägen 22 B i Hultsfred. Granitvägens servicebostäder ligger i nära anslutning till korttidsverksamheten Diamanten. Det finns personal dygnet runt.

Du som bor på Granitvägen har en egen lägenhet. Du har också tillgång till en gemensamhetslokal i samma hus. Servicelägenheterna på Granitvägen är i form av ett trapphusboende. Du får stöd och hjälp av personalen enligt beslut enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade ( LSS).

Personal ger dig ett flexibelt stöd i vardagen. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt. Detta för att du ska känna delaktighet och att målsättningen ska vara att kunna ”leva som andra”.