Gör något roligt tillsammans!

Umgås med varandra för att skapa en bättre trivsel på din arbetsplats.
Ett sätt att öka trivseln är att tillsammans genomföra någon form av aktivitet under året. Detta kan till exempel ske vid jul, tidpunkten bestämmer ni själva på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla erbjuds att vara med.

”Det finns ett positivt samband mellan trivsel och ett gott arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och i kombination med en god styrning av verksamheten också till ökad effektivitet i verksamheten.” www.arbetsplatsguiden.se

Personalbladet nr 19. Oktober 2012