God man för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Uppdraget handlar främst om att se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

Vad gör en god man?

  • Den gode mannen ska ha aktiva och regelbundna kontakter med i första hand barnet.
  • Se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.
  • Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd).
  • Se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Kontakta Överförmyndare i Samverkan, Högsby för mer information.
overformyndare@hogsby.se
0491-293 69