Gillar du att vara med och påverka och ser till dina arbetskamraters bästa?

Foto på Susan Andersén som är Kommunals huvudskyddsombud.

Då är skydds- eller arbetsplatsombud något för dig!

Som skyddsombud är du den förlängda armen mellan ditt fack och arbetsplatsen. Din uppgift är bland annat att se till så att det är en trygg och bra arbetsmiljö på platsen. Du behöver inte vara expert på lagar och regler, men du får gärna vara en person som vågar ställa frågor och gärna kommer med synpunkter. Som arbetsplatsombud är du den som stöttar medlemmarna och i första hand kan svara på fackliga frågor. Du är länken till sektionen och för medlemmarnas frågor vidare. Du rekryterar nya medlemmar.

Vi har pratat med Susan Andersén som är Kommunals huvudskyddsombud.

Som skyddsombud företräder du arbetskamraterna, som arbetsplatsombud är du Kommunals medlemmars fackliga ombud. I Kommunal har man oftast båda rollerna.
Som skydds- och arbetsplatsombud är du inte ensam, du har alltid huvudskyddsombudet bakom dig.
När kan jag vända mig till skyddsombudet?
Om du känner att du har blivit orättvist behandlad av din chef eller arbetskamrat. Det kan handla om omorganisation, dålig arbetsmiljö, mobbing eller någon annan som far illa. Då kan du vända dig till ditt skydds-eller arbetsplatsombud.  På de platser där det saknas ombud träder huvudskyddsombudet in.

Är du ett blivande skyddsombud?
Då måste du berätta det för dina arbetskamrater. Tycker de att du passar för uppdraget så ska de i sin tur nominera dig. Minst hälften av dina arbetskamrater måste skriva under nomineringen.  När nomineringen har kommit till sektionen så är det styrelsen som beviljar nomineringen och tar beslut.

Just nu pågår nominering till skydds- och arbetsplatsombud i Kommunal.
Alla fackförbund har sina egna skyddsombud, men alla verkar för samma sak, bland annat som den förlängda armen mellan fack och arbetsplats. För Kommunals del är det dags att förnya eller förlänga tiden de båda ombudstyperna. Ombuden väljs för en treårsperiod.

-Det är väldigt spännande och mycket givande att arbeta som ombud, berättar Susan Andersén, huvudskyddsombud inom Kommunal.

-Vårt mål är att personalen ska må bra och alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats Det målet delar vi med arbetsgivaren, och vi samarbetar för att nå målet. Vi har som målsättning att alla arbetsplatser ska ha ett ombud. Idag finns det på 80 procent av arbetsplatserna, fortsätter Susan.

Vad händer sen?
Blir du vald till skydds- eller arbetsplatsombud för Kommunal får du att först gå en utbildning som handlar om värdegrund. Efter denna dag för du en diskussion tillsammans med ditt huvudskyddsombud om detta verkligen var något för dig. Är det så att du känner att det passar kommer du att få gå ytterligare utbildningar under tre tillfällen, totalt sex dagar.
Allt som handlar om arbetsmiljön får ske på din arbetstid. Det är en laglig rätt och du kan inte bli nekad till detta.

Som ombud ska du vara med när det handlar om förändringar i verksamheten. Det kan handla om omorganisation, Det är en laglig rätt och du kan inte bli nekad till detta. Du ska även vara med vid ombyggnation och vid risk- och konsekvensbedömningar. Du ska stötta dina arbetskamrater och finnas där för dem när de behöver det.