Furuängens förskola

Furuängen 4
Platshållare för bildspel

Välkommen till oss på Furuängens förskola. Förskolan ligger i ett naturskönt område i Mörlunda. Vår gård ger barnen möjlighet att utforska och uppleva med alla sina sinnen. Gården inbjuder till rörelse och fantasi, där barnen sommartid kan njuta av blåbär. I vårt arbete på förskolan är filosofin Reggio Emilia vår förebild.

Reggio Emilia innebär:

– respekt för barnet
– att barnet tillåts vara utforskande
– att göra barnet delaktig i verksamheten
– att pedagogerna är närvarande och medforskande

För att nå vårt prioriterade mål naturvetenskap och teknik använder vi oss av skogen och dess material som en självklar utgångspunkt. Pedagogerna gör olika upptäckter tillsammans med barnen. De får uppleva och utforska orden experiment, hypotes och slutsats.

Vi använder teckenkommunikation som stöd i språkutvecklingen.

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas” (Lpfö 98 rev. 2010).

Det finns 4 avdelningar:
Småbarnsavdelningen är uppdelad i två mindre grupper.  Det arbetar två pedagoger på varje avdelning. På Snigeln är barnen 1 år och Spindeln är en 2-årsavdelning. När vi ska sova lägger vi oss ute i våra egna vagnar och somnar till naturens ljud. Inskolningen på småbarnsavdelningen ser olika ut, allt från 3- 14 dagar. Vi utgår från barnets och familjens behov och önskningar. Alla barn är unika och så är också en inskolning.

På avdelningen Larven är barnen 3 år och där arbetar två pedagoger tillsammans

Myran är en avdelning för barnen som är 4 år och där arbetar fyra pedagoger fördelade på två grupper.

Vår 5-årsavdelning heter stubben och där arbetar två pedagoger.

Stubben är avdelningen för barnen som är 4 och 5 år och där arbetar två pedagoger.