Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten (Frisam) är en samverkan mellan äldreomsorg, pensionärsorganisationer, församlingar, studieförbund och frivilliga.

Målsättningen är att:      

  • pensionärer som är pigga och har tid och lust, ska känna sig uppskattade och behövda.
  • minska isolering, samt öka den sociala gemenskapen bland äldre.
  • äldre ska få möjlighet att aktivera sig.
  • äldre ska känna sig mer delaktiga i samhällslivet.
Frivilliga insatser är en resurs till kommunens verksamhet.

Gemenskap och meningsfullhet är hörnstenar för ett gott liv!

Många äldre har  förlorat en stor del av släktingar och vänner och upplever ensamheten påfrestande.
Vi vill kunna erbjuda olika typer av träffar. Kanske ditt intresse inspirerar andra att påverka aktiviteter som kan finnas!

Som frivilligarbetare får du:

  • känna att du har något att ge en annan människa.
  • hjälpa människor att mötas, uppleva glädje hos någon som slipper sin ensamhet.
  • träffa nya människor och vänner.
  • vara med på trevliga fester.