Friskotekets priser

Betala gärna med kort hos oss

Obs! Våra gamla pappersklippkort slutar gälla 31 augusti 2017

1 gång 45 kr
10 gånger 335 kr
25 gånger 780 kr
50 gånger 1 315 kr
Årskort friskotek inklusive rodd 1 550 kr
Årskort på bad, friskoteket och rodd 2 495 kr
Guldkortet, fri träning under ett år inklusive 2 stycken
delkropps massager 4 220 kr
Ungdomskortet gäller dig som är gymnasieelev på
annan ort i en termin 475 kr

Årskorten och Guldkortet gäller från inköpsdatum och ett år framåt.
Övriga kort är giltiga i 2 år

Pensionär
Årskort 1 315 kr
Årskort på bad, friskoteket och rodd 2 140 kr