Friskotekets priser

Betala gärna med kort hos oss

Nya priser från 1 januari 2019

1 gång 47 kr
10 gånger 360 kr
25 gånger 825 kr
50 gånger 1 380 kr
Årskort friskotek inklusive rodd 1 625 kr
Årskort på bad, friskoteket och rodd 2 620 kr
Guldkortet, fri träning under ett år inklusive 2 stycken
delkropps massager 4 430 kr
Ungdomskortet gäller dig som är gymnasieelev på
annan ort i en termin 500 kr

Årskorten och Guldkortet är personliga och gäller från inköpsdatum och ett år framåt. Övriga kort är giltiga i 2 år

Pensionär
Årskort 1 380 kr
Årskort på bad, friskoteket och rodd 2 250 kr