Sjukdom, läkarbesök och enskild angelägenhet

Sjukdom

Vid sjukdom utbetalas sjuklön från oss de 14 första kalenderdagarna. Först blir det ett karensavdrag som är en daglön multiplicerat (*) med tjänstledighetskoefficienten.

De 13 andra kalenderdagarna görs ett löneavdrag som är uträknat genom att ta arbetsdagar multiplicerat (*) med tjänstledighetskoefficient. Av den summan dras 20 procent bort och kvar är 80 procent av den uträknade lönen. Under dessa dagar utbetalas även 80 procent av ob ersättningen

Från och med 15:e sjukdagen utbetalas 10 procent ersättning från oss och resten från Försäkringskassan. Ersättningen som kommer från oss baseras på månadslönen.

Från och med 91:a sjukdagen utbetalas ingen ersättning från oss. All ersättning utbetalas från Försäkringskassan. Du kan även få 10 procent ersättning från AFA Försäkring.

Vid sjukdom som är kortare än 7 dagar ska månadsanställda själva lägga in i Självservice. Har man flera korta sjukskrivningar med färre än 6 dagar emellan perioderna ska detta anmälas till lönehandläggaren så får hon lägga in sjukskrivningen.

Vid sjukdom som är längre än 7 dagar måste arbetsledaren få en kopia på läkarintyget. Ibland krävs det ett läkarintyg från första sjukdagen. Originalet av läkarintyget skickas till Försäkringskassan vid sjukdom som pågår längre än 14 dagar.

Vid långtidsfrånvaro är frånvaron semesterlönegrundande de 180 första dagarna per år. De som har rätt till 25 semesterdagar per år betyder det att de har rätt till 13 betalda semesterdagar under sjukskrivningen. För de med 31 och 32 dagars rätt till betald semester får 16 dagar. Man kan vara helt sjuk i 1 helt år och få dessa semesterdagar. Från och med andra hela frånvaroåret får man inga betalda semesterdagar.

När man varit sjuk kommer in och arbetar och blir sjuk igen finns återinsjuknande regeln. Det betyder att man inte får en ny karensdag om det är färre än 6 dagar mellan sjukskrivningarna.

Man kan få maximalt 10 karensdagar inom 365 dagar. Har man många sjukdomsperioder under ett år kan man söka högkostnadsersättning från Försäkringskassan. Då gör vi inget löneavdrag för karensdagen.

Ledig för läkarbesök och dylikt

Grundregel är att man ska om möjligt besöka läkare med flera under fritiden. Arbetar man under kontorstid måndag till fredag går det sällan. Men ta en kvällstid om detta finns.

Din chef kan också begära att få ett intyg som bestyrker läkarbesöket.

Går inte detta så kan man få gå på följande utan löneavdrag

  • Förstagångsbesök till läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
  • Besök hos företagshälsovården.
  • Mammografi
  • Cytologitest (cellprov)
  • PSA-prov (prov för prostatacancer)
  • Blodgivning
  • Provrörsbefruktning

Vid läkarbesök som gör att du blir sjukskriven räknas läkarbesöksdagen som en karensdag.

Enskilda angelägenheter

Enskilda angelägenheter innebär att man är ledig med full lön. Du kan få vara ledig i vid en nära anhörigs svåra sjukdom, bortgång, begravning eller gravsättning och om synnerliga skäl finns. En nära anhörig är maka, make, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Man kan få maximalt 10 dagar per år och det är upp till varje chef att besluta hur många dagar som får tas ut. Om du är sjukskriven eller har semester vid en bortgång får du inte byta den frånvaron mot Enskilda angelägenheter.

Du kan inte ta Enskilda angelägenheter vid exempelvis studier eller bemärkelsedagar.

Ledigheten ska sökas på papper, ledighetsansökan hittar du nedan.

Planerad ledighet i TimeCare

Tar du planerad ledighet i TimeCare (inte semester) ska detta föras upp på en lista av personalredogöraren och skickas in till lönehandläggare. Detta görs för att du ska få den lägre tjänstledighetsfaktorn enligt vårt lokala avtal. Listan hittar du nedan.