Frånvaro och ledighet

Anmälan av frånvaro

Anmälan av frånvaro görs till e-postadress franvaro.vux@hkedu.se

Ogiltig frånvaro

Som ogiltig frånvaro räknas all icke anmäld frånvaro. Längre sjukfrånvaro måste styrkas med läkarintyg. Ogiltig frånvaro får till följd att studerande riskerar att bli avbrottad från utbildningen.

Ledigheter

Att vara ledig från skolan kan ibland vara viktigt och nödvändigt. Detta vet naturligtvis ni själva bäst. Vi vill dock från skolans sida be er att vara mycket restriktiva med att ta ledigt utöver de dagar som är fastställda lov alternativt studiedagar. Undervisningen kan inte alltid ”tas igen” med extra hemuppgifter, därför ligger ansvaret helt på den studerande att följa undervisningen.

För att ge elev ledigt gäller följande:

  1. Vid kortare ledighet meddelas resp lärare i kursen.
  2. Om det finns särskilda skäl för längre ledighet beviljar rektor.