Fortsatt stor svarsfrekvens på medarbetarenkäten

931 personer svarade på årets medarbetarenkät som skickades ut till samtliga kommunanställda under november.

-Det är roligt att så många tar chansen att vara med och påverka och tycka till om frågor som gäller allt från fysisk arbetsmiljö till ledarskap och stolthet, säger personalchef Hans Andersson.

Resultatet av enkäten kommer ut till cheferna i slutet av december. Varje chef ska använda det för att förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Olika arbetsplatser ska kunna jämföras på olika sätt. Inte minst är enkäten viktig för arbetet med vår värdegrund.

Hur kan man arbeta med enkätens resultat?

Jonas Person, rektor på Albäcksskolan och Anne-Lie Risén Jeanson, förskolechef berättar hur de gjort med resultatet från förra årets enkät.

Anne-Lie valde att fokusera på de frågor som rent resultatmässigt stack ut. Vilket visade sig vara frågor som handlade om samarbete och arbetsmiljön.
Anne-Lie spenderade mycket tid i verksamheten för att se och samla ytterligare information. Hon genomförde även enskilda samtal med alla medarbetare.

-När jag hade haft alla samtalen var det oerhört viktigt att återkoppla till medarbetarna om mina iakttagelser så att alla tillsammans hkunde komma fram till vad nästa steg skulle innehålla, berättar Anne-Lie.

-Vi kom fram till att de tillsammans inte kunde lösa de problem som fanns utan att vi behövde ta in experthjälp. Vi startade med samtalsstöd och det blev en grupprocess. Arbetet med dessa frågor fortsätter nu på arbetsplatsen.

-En annan viktig lärdom är att även små förändringar ska firas och uppmärksammas. De små stegen i rätt riktning visar på förändring, avslutar Anne-Lie.

 

Även på Albäcksskolan där Jonas är en av rektorerna har man lagt stort fokus och mycket tid på resultatet av förra årets enkät.

-Alla medarbetare fick ut resultatet via mejl och fick i uppdrag att notera de resultat som var mest intressanta i enkäten. De frågor vi valde att fokusera på var de som handlade om stress och arbetsbelastning.

-Vi bestämde oss därför för att göra ytterligare en enkät. Detta för att ta reda på vilka arbetsuppgifter som gav ökad arbetsbelastning och stress i det vardagliga arbetet och i perioder, fortsätter Jonas. De anställda kunde även lämna förslag på vad vi kan förändra och hur vi ska motverka stressen.

-Resultatet blev att vi konkret kunde flytta vissa moment till andra tider på terminen och på så vis ta tag i det som kändes mest relevant för de anställda, avslutar Jonas.