Förstår dina läsare vad du skriver?

Att vara tydlig och begriplig är viktigt. Det ställer krav på hur vi uttrycker oss, inte minst i de texter vi skriver. Till hjälp för att skriva lätt och begripligt finns nu verktyget Valideratext i word. Valideratext är ett verktyg som hjälper dig att skriva enkelt och med god läsbarhet, det vill säga klarspråk. Du får hjälp att välja rätt facktermer och undvika ord och uttryck som är svåra eller ålderdomliga. Vet du om att Hultsfreds kommun har satt som mål att inte överstiga LIX-talet 45 när du skriver dina texter?
LIX står för läsbarhetsindex som är ett mått på hur avancerad en text är. LIX-talet beräknas efter ett system där antalet långa ord och antalet meningar i texten viktas mot antalet ord i hela texten.
LIX-tal för texter av olika slag
Under 25– Barnböcker
25 till 30– Enkla texter
30-40– Sakinformation, till exempel Wikipedia
40-50– Facktexter
Över 60– Svåra facktexter/forskning/avhandlingar

www.contentflight.eu/valideratext/instruktionsfilmer/ finns instruktionsfilmer om hur du kan använda verktyget.

Ur Personalbladet oktober 2014