Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020

NyckelpigaNyckelpiga på grässtrå

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden – men även en del utmaningar. På Jordbruksverkets hemsida hittar du inspiration, information om landsbygdsprogrammet och fiskeriprogrammet samt kunskap och forskning om landsbygderna.

Det här är landsbygdsprogrammet

Det nya landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

  • lönsamma och livskraftiga företag
  • aktiva bänder som ger oss öppna marker med betande djur
  • modern landsbygd

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014-2020.