Flytt av båtar och andra vattenfarkoster på kommunal mark – senast 1 maj

Båtar i Hulingen

Den 2 maj kommer grindarna på strandpromenaden i Hultsfred vid sjön Hulingen att stängas så ingen fordonstrafik kan köra på någon del av strandpromenaden. Berörda fastighetsägare som har behov av fordonstransporter har informerats separat.

Stängningen innebär att de båtar och andra vattenfarkoster som ligger på kommunal mark innanför grindarna inte kommer att bli åtkomliga. Därför uppmanas du som har båt på kommunens mark att flytta din båt senast 1 maj. Har du inte flyttat båten då får du kontakta Mikael Nilsson på mikael.nilsson@osk.hultsfred.se eller 0495-24 07 03. Om ingen hör av sig kommer båtar och andra vattenfarkoster avyttras av ÖSK den 2 september.

Om man efter den 2 maj vill ha sin båt på kommunal mark vid sjön Hulingen så är man hänvisad till den nyanlagda ytan vid båtiläggningsplatsen. Ytan är avgränsad med räcken där man till exempel kan låsa fast sin båt antingen på land eller från vattnet. Ytan är också upplyst för att öka tryggheten. Det är även möjligt att ta sig till denna yta med bil och släp. Se kartbilaga.

Innan man lägger upp sin båt på denna plats ska man kontakta Hultsfreds Fiskeklubb SFK Kroken på 070-687 83 89.