Fler lediga dagar! Byt ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet

Solstolar på strandSolstolar på strandFoto: Piaxabay

Vi fortsätter att erbjuda våra medarbetare att byta semesterdagstillägget mot extra ledighet. Syftet är att ge medarbetare möjlighet att få mer ledig tid utöver sina vanliga semesterdagar.

Vad betyder avtalet?

Du får byta ditt semesterdagstillägg mot lediga dagar om verksamheten tillåter det. Den som har mer än tio sparade semesterdagar den 30 november 2018 kan inte byta semesterdagtillägget mot lediga dagar nästkommande år. Överenskommelsen görs med närmaste chef och för ett kalenderår i taget.

Hur många lediga dagar får jag?

Fram till och med det kalenderår då du fyller 39 år motsvarar semesterdagstillägget fem lediga dagar.
Från och med det kalenderår då du fyller 40 år motsvarar semesterdagstillägget sex lediga dagar.

Kan jag spara de lediga dagarna?

De extra lediga dagarna måste tas ut under det kalenderår som överenskommelsen gäller.

Gäller avtalet mig?
Avtalet gäller dig som är tillsvidareanställd med semestertjänst eller har tidsbegränsad anställning under hela nästkommande kalenderår.
En förutsättning är också att kollektivavtal har tecknats med din fackliga organisation. De som tecknat avtalet är:

  • Civilekonomerna
  • DIK
  • Ledarna
  • Lärarförbundet
  • Naturvetarna
  • SSR
  • Vision (Hultsfreds kommun, ÖSK, Rock City)

Fyll i ansökan nedan senast 30 november

ur Personalbladet oktober 2018