Fiskekort i St. Hammarsjöns FVO

Natur- och fiskevårdsområdet Stora Hammarsjön ligger väster om Hultsfred och omfattar ett 30-tal sjöar och gölar, totalt 400 ha vatten. Här finns ett bryggor, vindskydd och grillplatser.

Fiskekortet gäller 24 timmar. Barn (t.o.m. 15 år) fiskar på målsmans fiskekort. Minimimått på gädda 40cm, öring 40cm. Vid fångst under minimimåttet skall fisken omedelbart återutsättas. Gädda över 95 cm skall återutsättas.
Max 2 Gäddor per kort/dygn får behållas. Vintertid gäller fiskekortet även för högst 5 angeldon med enkelkrok för fiske från is. Vid ismete är det tillåtet att använda max 5 spön.