Fiber till landsbygden

Sommaräng

Telia erbjuder nu hushåll på landsbygden i Hultsfreds kommun fiber.
Hultsfreds kommun har en samverkansöverenskommelse med Telia när det gäller fiberutbyggnaden.

– Vi har varit duktiga på fibertäckning på glesbygden, men vi vill bli bäst i landet på det. Nu är det 1000 hushåll utanför tätorterna som inte tidigare blivit erbjudna att ansluta sig till fibernätet som får chansen. Sedan har vi täckt i stort sett hela kommunen, säger Curt Tyrberg, biträdande bredbandssamordnare på Hultsfreds kommun.

Förra veckan hölls informationsmöten om erbjudandet om fiber till ett fast pris på olika ställen i kommunen. Ett par hundra personer besökte mötena. Det är första gången Telia erbjuder hushåll utanför tätorter fiber.

– Det här är ett unikt erbjudande och vi hoppas att många anmäler sitt intresse eftersom det behövs en ganska hög anslutningsgrad för att det ska bli av. I tätorterna är det ofta inte så mycket dyrare att ansluta sig i efterhand, men på landsbygden är det viktigt att vara med från början, säger Curt Tyrberg.

Han tror att tillgången på fiber kommer att bli allt viktigare i framtiden. Inte bara på grund av samhällets utveckling i stort utan även för att olika digitala tjänster kommer att bli allt vanligare, som till exempel det så kallade välfärdsbredbandet. Det handlar om att till exempel hemtjänsten kommer att använda sig mer av digitala verktyg i framtiden.

– Det här är något som vi vet kommer att komma mer och mer framöver. Dessutom får vi räkna med att kopparnätet kommer att monteras ned även i vår kommun så småningom, säger Curt Tyrberg.

Kommunen har redan nu den högsta anslutningsgraden i länet utanför tätorterna, där 38 procent av hushållen och 47 procent av företagen är anslutna till fiber eller har det framdraget till tomtgränsen. Totalt i kommunen har cirka 82 procent av hushållen och 66 procent av företagen anslutit sig till fiber eller har fiber draget fram till tomtgränsen. Det betyder att kommunen är näst bäst i länet efter Kalmar.