Får jag bygga var som helst?

Bygglov

Var du får bygga styrs av de detalj- och översiktsplaner som är framtagna för mark och vattenområden i kommunen. Miljö- och byggnadskontoret kan allt om dessa planer. Ta kontakt med dem i god tid om du har byggplaner. I de flesta fall krävs en ansökan om bygglov.