Exklusivt samtal i Virserum blir återkommande nationell mötesplats för asyl och integration

Bild över tält

Hultsfreds kommun i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län anordnade under onsdagen ett exklusivt samtal för speciellt inbjudna nyckelpersoner om asyl och integration. ”Möjligheternas Mötesplats” blir nu ett årligen återkommande nationellt samtal om integration som en möjlighet för Sverige.

Under onsdagen samlades speciellt inbjudna nyckelpersoner från kommun, stat/myndighet, civilsamhället, näringslivet och akademin för första gången i Virserum. Målet med dagens samtal var att tala om möjligheterna med asyl och integration, där samverkan mellan samhällets olika delar lyftes som speciellt viktiga.

Några av de beslutsfattare som deltog under dagen var Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, Annika Krutzén, Swedbank och Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet. Alla berättade de om varför integration är så viktigt ur deras synvinkel.
– Idrotten är ett universellt språk, som bygger många och viktiga broar i nyanländas integration, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.
– När vi delar med oss av våra erfarenheter kan vi långsiktigt säkerställa relevant kompetensförsörjning i våra verksamheter. Dessutom är det ett enkelt och naturligt bidrag till integration och mångfald, säger Annika Krutzén, Swedbank.

Erik Nilsson, arbetsmarknadsdepartementet, och Christina Örnebjär, riksdags-ledamot, talade om Sveriges möjligheter. Ayad Al-Saffar, ägare av Ur & Penn, berättade om hur han lyckats i Sverige som företagare.
– Sverige har haft en tuff situation det senaste året, och det är ofta i sådana perioder som nya möjligheter växer fram, säger Erik Nilsson, arbetsmark-nadsdepartementet. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans och tar tillvara på dessa nya möjligheter.

Ett önskemål som framkom under dagen var att ”Möjligheternas Mötesplats” blir en återkommande mötesplats för nationella samtal om asyl och integration.
– Viljan att samverka i integrationsfrågan hela vägen från svenska regeringen och ut i samhället bådar väldigt gott för framtiden, säger Anneli Wirtén, tillförordnad landshövding i Jönköpings län och nationell samordnare för Länsstyrelsernas arbete med integrationsfrågor.

Anneli Wirtén, tillförordnad landshövding i Jönköpings län, Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, och Berit Andnor Bylund, landshövding i Blekinge län, inviger Möjligheternas Mötesplats.

Hultsfreds kommun har under många år varit en av de kommuner i Sverige som tagit störst ansvar i flyktingfrågan. Frågan om ansvar och att kunna hålla kvalitet i mottagandet har återkommande ställts till staten. Den ansträngda situationen resulterade bland annat i att kommunen i december 2016 tvingades stänga sitt mottagande av ensamkommande barn.

– Hultsfreds kommun ser integration som en stor möjlighet, säger Lars Rosander, kommunalråd. Därför är denna dag ett betydelsefullt avstamp för oss. Vi har sedan tidigare en plan för hur vi vill skapa en framgångsrik och kvalitativ integration tillsammans med andra aktörer i samhället.
Dagen avslutades med en internationell middagsbuffé i integrationens tecken.