Erbjudande om gruppförsäkring för dig som anställd

Tillsammans med Skandia kommer vi att erbjuda dig en förmånlig gruppförsäkring i början av nästa år.

Vi tycker det är viktigt att alla får möjlighet till den trygghet som ett bra försäkringsskydd ger.

Erbjudandet ger dig fyra försäkringar kostnadsfritt under tre månader med början våren 2016. Efter denna period har du möjlighet att teckna en fortsatt förmånlig försäkring.Försäkringarna är Liv-, Sjuk-, Trygghetskapital- och Olycksfallsförsäkring

Mer information om försäkringarna kommer du att få hemskickat till dig.

Ur Personalbladet december 2015