Ensamkommande barn

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar ensamma till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation. Det är därför ett viktigt gemensamt ansvar för de berörda myndigheterna att mottagandet av barnen och prövningen av deras ärenden ges hög prioritet.

Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet eller att utse god man. Barnet får skolundervisning och ges fortsatta insatser under barnets uppväxt. Om barnet får uppehållstillstånd ges fortsatta insatser för integration. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.