Enkät avseende verksamheten i våra förskolor och skolor vårterminen 2018

I Hultsfreds alla förskolor och skolor genomförs nu en enkätundersökning för att ta reda på hur elever och vårdnadshavare upplever vår verksamhet.

Era svar kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete där vi strävar efter att bli ”lite bättre varje dag”.

Ett stort tack för Er medverkan!

Föräldraenkät vårterminen 2018 (svenska)

Parent survey spring 2018 (english)