En fantastisk chans till personlig utveckling!

Ulrika Larsson

Ulrika Larsson arbetar inom hemtjänsten i Målilla och trivs väldigt bra, men har under en tid funderat på att studera vidare. När erbjudandet om att delta i ledarutvecklingsprogrammet kom nappade hon direkt.
– Att få denna möjlighet är verkligen jätteroligt och väldigt spännande, säger Ulrika. Mycket av det vi lär oss har jag nytta av både i mitt arbete och i vardagslivet. Personlighetstestet var givande. Då fick jag reda på hurdan jag är som person och vad jag ska jobba vidare på.
Ulrika Larsson är en av de nio från Hultsfreds kommun som blev utvalda att gå ledarutvecklingsprogrammet. Utbildningen har precis startat och en första träff har genomförts. Totalt har 80 deltagare blivit utvalda från de åtta kommunerna. Programmet körs i två omgångar. Hälften är redan igång. Resten börjar sin utbildning i januari nästa år. Utbildningen pågår under tretton månader och sker på betald arbetstid.
– Det är en stor förmån att få delta, fortsätter Ulrika.
Att Hultsfreds kommun ger mig chansen att utveckla mig själv och mina kunskaper är toppen. I min grupp är vi tio personer med olika bakgrunder och befattningar. Vi träffas kontinuerligt och arbetar tillsammans med att lösa uppgifter på bästa sätt. Här får vi till exempel lära oss samarbete, att lösa problem och hur man lyfter fram alla i en grupp. Vi får även hemuppgifter att lösa tills nästa gång vi ses.

Under december ska vi deltagare ”skugga” en chef inom en annan förvaltning under tre dagar. Vad detta exakt innebär vet Ulrika ännu inte. Men hon tycker att det ska bli en spännande utmaning.
Ulrika vet inte vad som händer när programmet är slut. Kanske tar hon upp sina studieplaner igen och utbildar sig vidare. Hon är heller inte främmande för att hålla i projekt.
– Får du chansen att delta i en sådan här utbildning så ska du ta den, uppmanar Ulrika avslutningsvis.

Personalbladet nr 19. Oktober 2012