En direktkanal till ”kunderna”

Foto på Facebooklogga

Facebook kan ses som en direktkanal till våra ”kunder” det vill säga våra medborgare. Här kan vi snabbt kommunicera och informera om lediga jobb, kris och göra inlägg som berör och skapar känslan av ”Du syns och hörs i Hultsfred!”

Användare av sociala medier kräver snabba svar, bra svar och bra hjälp. Vi måste därför vara beredda att snabbt bemöta kritik och svara på frågor. Folk förväntar sig helt enkelt att få högsta kvalité av personlig service 24 timmar om dygnet. Långt ifrån alla kan hålla en sådan bevakning och än mindre reagera så snabbt som det alltid krävs, men det är viktigt att ge ett svar, förklara varför saker och ting är som de är och att vara transparent i sin kommunikation. Användare som får ett svar, även om svaret inte löser problemet, är oftast gladare än den som inte får ett svar!

Tio frågor och svar om sociala medier

Hultsfreds kommun finns på Facebook tillsammans med ytterligare verksamheter inom kommunkoncernen. Hultsfreds kommun är det centrala kontot. Detta konto sköts av informationsenheten.

Du som chef är ansvarig för att verksamhetens konton i sociala medier följer riktlinjerna. Chefen ska meddela informationsenheten om verksamheten vill öppna eller avsluta ett konto i sociala medier.

En ansökan ska lämnas till informationsenheten när ett nytt konto ska startas. Informationsenheten ska ha tillgång till statistik från alla kommunala konton i sociala medier, vilket innebär att vi även vill ha era inloggningsuppgifter.

Läs mer om detta i
Tio frågor och svar om sociala medier

Möjligheter med sociala medier

ur Personalbladet oktober 2015