eMederbetaren är avslutad

IT-kompetensen i vår organisation har kartlagts och de flesta har bättrat på sina kunskaper i den processen. 1 080 personer avslutade valideringsdelen och av dessa gick 831 personer vidare hela vägen och blev certifierade eMedarbetare. – Vi tycker att projektmålet till stor del har uppfyllts, säger Mats Kärem, som har lett projektet.

Vad händer nu?
Resultatet från enkäterna som skickades ut pekar på att en övervägande del av organisationen tycker att det var en bra satsning. Den stora utmaningen i det fortsatta arbetet blir att hitta kursinnehåll samt utbildningsformer som passar för alla våra verksamheter. En del vill ha lärarledda kurser, andra kanske skulle föredra självstudiematerial. Det skiljer även mycket i önskemål om kursinnehåll från våra olika verksamheter. Det spänner från att uteslutande vilja utveckla sina kunskaper inom sitt huvudsakliga verksamhetssystem till att vilja lära sig standardprogram såsom Word och Outlook.

ur personalbladet juni 2015