Elevhälsan Lindblomskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Lindblomskolan.

Rektorer:

Fredrik Laapotti

Rektor
Rektorsexpeditionen

Yvonne Nelson

Vetenskaplig ledare och Rektor
Barn- och utbildningsförvaltningen

Jessica Andersson Landholm

Rektor
Rektorsexpeditionen

Specialpedagog:

Barbro Christoffersson

Specialpedagog
Lindblomskolan

Kurator:

Annika Dehlin

Kurator

Skolsköterska:

Ann-Britt Nilsson

Skolsköterska
Lindblomskolan, Venhagskolan och Järnforsens skola

Talpedagog:

Annika Svensson

Talpedagog

Skolpsykolog:

Torben Lundholm

Skolpsykolog
Barn- och Utbildningskontoret

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd.