Elevhälsan Lindblomskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Lindblomskolan.

Rektorer:

Fredrik Laapotti

Rektor
Rektorsexpeditionen

Mathilda Kahn

Rektor
Rektorsexpeditionen

Jessica Andersson Landholm

Rektor
Rektorsexpeditionen

Specialpedagog:

Barbro Christoffersson

Specialpedagog
Lindblomskolan

Kurator:

Skolsköterska:

Ann-Britt Nilsson

Skolsköterska
Lindblomskolan

Talpedagog:

Annika Svensson

Talpedagog

Skolpsykolog:

Vakant

Hörselpedagog:

Ingela Waldemarson

Hörselpedagog
Lindblomskolan

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd. Kontaktperson för Skoldatateket på Lindblomskolan är specialpedagog Barbro Christoffersson.