Elevenkät avseende verksamheten i våra skolor vårterminen 2018

I Hultsfreds alla skolor genomförs nu en enkätundersökning för att ta reda på hur ni elever upplever vår verksamhet.

Era svar kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete där vi strävar efter att bli ”lite bättre varje dag”.

Ett stort tack för Er medverkan!

Elevenkät vårterminen 2018 (svenska)

Student survey spring 2018 (english)