Eldning av trädgårdsavfall

I trädgården samlas ofta löv, kvistar och annat avfall som vi gärna vill bli av med. Beroende på vart du bor kan du få elda trädgårdsavfall om du inte kan använda det för kompostering. I så fall måste du meddela räddningstjänsten.

Har du möjlighet kan du kompostera trädgårdsavfallet på din egen fastighet. På så sätt ger du också jorden ett fint näringstillskott. Om du inte kan eller vill kompostera det själv kan du lämna ditt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral. På återvinningscentralen sorterar du avfallet i komposterbart trädgårdsavfall samt grenar och kvistar.

Om du inte kan kompostera trädgårdsavfallet kan du få elda upp det om du bor i ett område utanför detaljplan eller fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartorna i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. Om du ska elda trädgårdsavfall måste du kontakta Räddningstjänsten och meddela detta.

Du får bara elda torrt trädgårdsavfall under dygnets ljusa timmar. Eldningen måste ske utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljön. Du får inte elda under perioden 1 maj till 30 september för då är det generellt eldningsförbud enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.