Ekonomi

Pengar bild för ekonomiCash - symbol för ekonomi

Företagsekonomi 1, 100p

Kursen är en introduktion till ämnet och dess olika delområden. Genom dina studier så får du en förståelse för innebörden av olika grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller som används inom ämnesområdet. Kursen ger dig därmed en bra grund för vidare studier.

För mer info: http://komv.weebly.com/fe-1.html

 

Företagsekonomi 2, 100p

Kursen är en fortsättning på företagsekonomi 1 och ger dig en djupare förståelse för begrepp, metoder och modeller som används inom ämnesområdet.

Affärsidé, marknadsföring, budgetering, kalkylering, bokföring och bokslut är något som du får en insikt i genom både teori och övningar varav många görs i datormiljö.

Eftersom tillämpningarna görs i programvaror som också används i näringslivet så kan kursen, förutom att vara studieförberedande för högre studier också betraktas som yrkesförberedande.

För mer info: http://komv.weebly.com/fe-2.html

Redovisning 1, 100p

Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning. Grundläggande lagar och bestämmelser som styr företagens redovisning. Olika typer av företag och företagsformer. Budgeteringsarbetets innehåll och utformning.

Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik. Bokslut med enkla periodiseringar, och revisorns arbetsuppgifter i företaget. Ekonomiska rapporter som årsredovisning och momsdeklaration. Vi lär datorbaserat redovisningssystem.

En bra kurs för dig som går i tankar om att starta eller har ett eget företag.


Sök mer information om kurserna på skolverket