Ekbackens förskola

Ekbackens-förskola

Välkommen till Ekbacken. Vår förskola är placerad inne i Vena skola som i sin tur ligger mitt i Vena by cirka 10 km ifrån Hultsfred.

”Det du tror om mig
Sådan du är mot mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag.”

Vår förskola samarbetar med varandra och har inte specifika åldersindelningar utan vi tänker oss arbete utifrån barnens intresse och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, liksom utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Vi samarbetar med fritids och skolan.

Vi har när till naturen och skogen. Det gör att vi utnyttjar skogen i vår verksamhet. När vi har möjlighet försöker vi även gå till  lekparken. Hembygdsparken och skolans gymnastiksal är också platser vi använder oss av.

Det är viktigt att dokumentera hur barnen lär sig och utvecklas.