Digitala trygghetslarm ersätter de analoga

Nu är alla analoga trygghetslarm inom hemtjänsten utbytta mot digitala. Detta innebär att man inte längre är beroende av fast telefoni för att ha ett larm. Dessutom har hemtjänsten bättre kontroll på att larm och larmklockor fungerar som de ska då de ser larmen direkt i sina datorer.

Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle där ny teknik skapar ett tryggare samhälle. Det märks bland annat genom att antalet fasta telefonabonnemang minskar. För att möta utvecklingen och kvalitetssäkra larmkedjan har alla analoga trygghetslarm därför bytts ut och ersatts av digitala trygghetslarm.

– Förutom att det digitala trygghetslarmet bidrar till en större trygghet och fler funktioner, så ökar säkerheten att larmet går fram till larmcentralen. Tidigare fick den enskilde dessutom betala provlarm där varje larm kostade en markering via telefonräkningen. Med de digitala larmen behövs inte detta längre vilket minskar kostnaden, säger Marie Pihl, verksamhetschef.