”Det bästa att påverka framtiden – är att vara med att utveckla den”

Det är spännande att få vara en del av utvecklingen i Hultsfreds kommun. Att få leda Kultur- och fritidsförvaltningen framåt, att ha kontakten med ett rikt föreningsliv som skapar ett stort utbud för medborgarna i kommunen.

Tillsammans med skola och omsorg är utbudet av kultur och fritid kanske det viktigaste vi har att arbeta med och utveckla, avgörande för att vi ska få inflyttning till kommunen, att våra medborgare trivs och känner stolthet för sin kommun. Inom kulturen är bredden av verksamhet stor, fortfarande är musiken vårt varumärke genom festivaler, utbildning, en mängd konserter och vår musikskola. För att bevara och utveckla ”musikkommunen” Hultsfred måste vi förstärka och arbeta med en strategi som visar på musikens betydelse och historia i kommunen. Man ska i alla sammanhang knyta samman musiken i Hultsfred. Det kan man göra genom utsmyckning i samhället, ”barnens landmärken” är ett projekt och ett bra exempel, liksom att vårt hotell har en målsättning att bli ett ”rockhotell”. Tillsammans med Rock City, Rockarkivet och föreningslivet kan vi förstärka varumärket.

Fritidsutbudet i kommunen skapar genom många idrottsföreningar ett stort utbud. Här finns ett engagemang och intresse, inte minst med en stor ungdomsverksamhet inom flera föreningar. Vår idrottskola, för barn 8-10 år, i samverkan med Smålandsidrotten har varit framgångsrik och kommer säkert att leda till att flera barn och ungdomar finner nya fritidsintressen.

Vår sim- och sporthall Hagadal är också en viktig verksamhet i kommunen. Här erbjuds det mesta som stärker möjligheterna till att utöva motion och friskvård. Här finns också mycket att utveckla för att skapa ännu mera verksamhet. Visionen är att vi ska ha konstgräsplan, utegym, utomhuspool och skapa nya utrymmen för flera aktiviteter och verksamheter i området Hagadal.
Samverkan är viktigt. Vår interna samverkan mellan förvaltningarna skapar möjligheter. Vår ungdomsenhet kommer med all sannolikhet att bli en framgångsfaktor, där skola, socialförvaltning och våra fritidsgårdar gemensamt arbetar för ett ännu bättre samhälle för våra barn och ungdomar.

Samverkansprojektet med migrationsverket, där vi i dag har en projektledare som arbetar med aktiviteter och integration, är viktigt.

Samverkan med våra grannkommuner inom kultur och fritid, genom projekt inom folkhälsa, fritidsgårdsverksamhet och regional samverkan med biblioteken utvecklar och gör vår verksamhet ännu bättre.

Biblioteket som sedan 2013 är en del av kultur- och fritidsförvaltningen har en spännande framtid. Här vill vi skapa en naturlig mötesplats för alla. Genom samarbete kan vi utveckla kulturutbudet, skolprojekt och komma närmare de yngre medborgarna via våra fritidsgårdar. Digitaliseringen skapar nya utmaningar och ett nytt sätt att arbeta med utveckling i en spännande framtid.

Som jag inledde avslutar jag, det är spännande att arbeta med utvecklingen av kultur och fritid i Hultsfreds kommun. Nyligen har vi invigt fågellokalen Ryningen, speedwaysäsongen är igång, en spännande utställning pågår i Virserums Konsthall, vår nya festival ”This is Hultsfred” arrangerades för andra året, Virserums musikdagar väntar, hembygdsföreningar och idrottsföreningar har massor av aktiviter under sommaren som några exempel. Det händer mycket i kommunen!

Peter Adolfsson
Kultur- och fritidschef

 

personalbladet juni 2014