“Det är viktigt med tydlig kommunikation i ledarskapet”

Mikael Karlsson Jonas Hjalmarsson Maria LarssonMikael Karlsson, Jonas Hjalmarsson och Maria Larsson

Ledarutveckling över gränserna är ett samarbete mellan flera kommuner. Programmet ska utveckla deltagarnas förmåga att leda sig själva och andra och få deltagarna att vara med och driva utvecklingen i kommunerna genom att välja ett ledarskap i framtiden. En ny omgång startade i höstas och här berättar deltagarna, Mikael Karlsson, Maria Larsson och Jonas Hjalmarsson om sina intryck.

Mikael Karlsson, vägledare SYV-teamet, Hultsfreds gymnasium
”Jag har fått lära mig mycket om min egen personlighetstyp, hur jag ska använda mina styrkor och hur jag kan förbättra mitt ledarskap. Jag har också fått lära mig hur viktigt det är med tydlig kommunikation i ledarskapet. Detta blev väldigt tydligt när vi fick träna praktiskt i olika samtalsformer.

I slutet av oktober var vi alla iväg under två dagar på ett internat. Då jobbade vi i huvudsak med samtal, kommunikation och vikten av att vara tydliga mot varandra.

Tillsammans med två utbildningskollegor har vi under hösten jobbat med ett “case” i Vetlanda kommun. Min grupp fick i uppdrag att gå igenom deras förskoleorganisation för att se om det var försvarbart, ekonomiskt, att anställa ytterligare förskolechefer för att skapa en bättre arbetsmiljö. Tillsammans presenterade vi vårt förslag för verksamhetschefen, HR-personal och förskolecheferna. Detta var väldigt spännande!”

Maria Larsson, socialsekreterare
”Det har varit och är mycket intressant och givande både ur ett personligt-, och ledarskapsperspektiv.
Under hösten har vi bland annat varit iväg på internat där vi har fått arbeta med självkännedom, grupputveckling, kommunikation samt konflikthantering. Efter detta så har vi i olika gruppkonstellationer arbetat med olika case i andra kommuner. Uppdragen har sett olika ut beroende på vilken kommun som har gett uppdragen. Vi har presenterat våra case för varandra samt fördjupat oss i värderingsfrågor och självkännedom.”

Jonas Hjalmarsson, verksamhetsutvecklare
”Utbildningen är över förväntan, trots att jag hade höga förväntningar på den! Ett väldigt härligt gäng som kommer varandra väldigt nära i diskussioner och samtal. Det har varit väldigt lärorikt, både att lära känna sig själv, men även om gruppdynamik, konflikthantering och en massa annat kul.”

Ur Personalbladet december 2018