Delegationen för unga till arbete (DUA)

DSC_8335Amanda Persson, Projektledare HuViFoto: Mikael Persson

DUA är ett nationellt uppdrag från regeringen för att minska studieavbrott och arbetslösheten bland unga i åldern 16-24 år. Delegationen ska främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Hultsfreds kommun och utveckling av nya samverkansformer.

Syftet med DUA är att effektivisera insatserna för dig som ung och erbjuda dig ett samordnat stöd så att du lättare kan komma ut i arbete, studier och egen försörjning. Inom DUA samverkar Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Ungdomsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Hultsfreds gymnasium och Komvux för att du ska få rätt stöd och hjälp.

 

Samverkan HuVi
–    Är du mellan 19-26 år?
–    Är du osäker på hur du vill att din framtid skall se ut?
–    Saknar du försörjning och behöver stöd och hjälp för att komma ut i arbetslivet?

Ibland kan vägen mot arbetslivet kännas skrämmande och svår. Kraven kan vara höga och man kan må dåligt. Det kan vara svårt att veta vad man vill göra och vilken väg man skall gå.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Hultsfred och Vimmerby kommun valt att samarbeta för att nå ut till dig som ung som saknar sysselsättning.

Genom projektet kan du erbjudas enskilda samtal och stöd i kontakten med bland annat skola, Arbetsförmedling, socialtjänst eller sjukvård. Kontakten anpassas utifrån dina önskemål och bygger helt på frivillighet. Vi arbetar tillsammans med målet att du i framtiden skall komma ut i praktik, arbete eller studier.

Är du en orolig närstående, yrkesperson eller en ungdom som behöver stöd och rådgivning för att närma sig arbetsmarknaden? Kontakta Amanda Persson, Arbetsmarknadsenheten så hjälps vi åt att hitta en fungerande väg.