Datakurser

datorbildDatastudier

Datagrund 1 datorkunskap orienteringskurs 1A, 1B

Grundläggande kurs i datoranvändning:

Datorns program och kringutrustning
Grundläggande Windows
Enkel ordbehandling med MS Word
E-post och filhantering
Sökning på Internet
Användning av lärplattform (LMS-system) Fronter

Datagrund 2 datorkunskap orienteringskurs 2

Grundläggande kurs i datoranvändning:

Introduktionskurs i Excel och Power Point

Introduktionskurs Webbdesign orienteringskurs 3

Introduktion och förståelse för HTML-kod version 5
Praktiska exempel av webbsidor

 

Information och kommunikation 1, 100p

En kurs som ger dig en bra start och trygghet i ditt datoranvändande.

Verbal och icke verbal kommunikation, teorier om kommunikation. Sociala medier och hur de används för att sprida information. Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll. Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.

Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. Muntliga och skriftliga presentationer,

Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.

Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Information och kommunikation 2, 100p

Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier. Datalagring och datasäkerhet. Muntliga och skriftliga presentationer för yrkesmässiga sammanhang.

Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet. Formulär, till exempel för enkäter och undersökningar. Databaser, till exempel hur de upprättas, används och underhålls.

It-verktyg och applikationer som kan laddas ner för användning till särskilda ändamål.

Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.  Sociala medier, till exempel hur forum för kommunikation med andra användare upprättas genom text, bild eller ljud.


Sök mer information om kurserna på skolverket