Därför gör vi uppropet ”Plundra oss inte på vår polis”

Plundra oss inte på vår polis

2016 ökade befolkningen i Hultsfreds kommun procentuellt sett mest i landet. Men det gjorde inte styrkan på polisstationen. När det gäller vårt lokalpolisområde ligger Hultsfreds kommun i topp när det gäller antalet anmälda brott på fyra av nio punkter.
I yttre tjänst (utryckningspolis i polisbil) finns idag en ensam polis kvar som jobbar 80 procent. Vi hoppas med detta upprop att de som bestämmer på statlig nivå ska få upp ögonen för polisbristen i vår kommun. Vi gillar vår polis – plundra oss inte på den!

Att ha en lokal polisstation med fasta poliser som är kända i kommunen ökar tryggheten i samhället. I juni 2017 skrev kommunstyrelsens arbetsutskott ett öppet brev till Polismyndigheten i Kalmar län, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Regeringskansliet om att polisens närvaro nått en kritisk gräns i vår kommun. Det brevet skickades tillbaka till vår lokala polisstation.

Idag finns det två utredare, en stationspolis, två utryckningspoliser på 80 procent och 100 procent och en kommunpolis på 50 procent som även är kommunpolis i Vimmerby, på polisstationen i Hultsfred. Den senaste tiden har två poliser som jobbat i yttre tjänst i Hultsfred slutat och inte ersatts. Vid omorganisationen inom polisen 2010 bestämdes att det skulle vara tolv anställda på polisstationen i Hultsfred, varav sex poliser i yttre tjänst. Verkligheten är som synes en annan.

Samtidigt är Hultsfred en av de kommuner som tagit emot flest nyanlända vilket är en anledning till att befolkningen ökade med 4,9 procent 2016, den högsta procentuella ökningen i landet.

Fördelarna med en lokal polisstation i Hultsfred:
• Det är viktigt med ett lokalt kontaktnät inom alla samhällsgrupper, såväl allmänhet som näringsidkare, ungdomar och ”busar”. Detta går aldrig att uppnå om stationen ligger i en annan kommun. Att som polis vara ett känt ansikte i samhället är positivt. Lokal kännedom om miljöer och områden hos polisen är mycket viktig.

• Geografiskt ligger stationen perfekt och får många besök utifrån av poliser från både Eksjö och Växjö som ska hålla förhör.

• För den som saknar bil är närheten till polisstationen ett måste om man blir kallad till förhör eller liknande.

• Den geografiska placeringen gynnar också de som beställer pass då polisstationen har passtillverkning. Många kommer också från intilliggande kommuner för detta.

Stöd uppropet genom att gilla det på vår Facebooksida facebook.com/hultsfredskommun eller genom att gilla det på plats i kommunhusets lobby.

Statistiken nedan visar att Hultsfreds kommun hamnar i topp i lokalpolisområdet på fyra av nio punkter vad gäller anmälda brott.

 

Anmälda brott i vårt lokalpolisområde

Hultsfreds kommun

Brottsrubricering Antal 2016 Per 100 000 invånare 2016
Våldsbrott 174 1 220
Sexualbrott 45 316
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 200 1 402
Vårdslöshets- och vållandebrott 18 126
Stöld-, rån- och häleribrott 351 2 461
Bilbrott 75 526
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 139 975
Alkohol- och narkotikabrott 73 512
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 83 582

Rött = flest anmälda brott i lokalpolisområdet per 100 000 inv.
Orange = näst flest anmälda brott i lokalpolisområdet per 100 000 inv.

Oskarshamns kommun

Brottsrubricering Antal 2016 Per 100 000 invånare 2016
Våldsbrott 227 849
Sexualbrott 36 135
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 302 1130
Vårdslöshets- och vållandebrott 27 101
Stöld-, rån- och häleribrott 652 2439
Bilbrott 164 614
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 197 737
Alkohol- och narkotikabrott 231 864
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 99 370

Vimmerby kommun

Brottsrubricering Antal 2016 Per 100 000 invånare 2016
Våldsbrott 120 773
Sexualbrott 11 71
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 129 831
Vårdslöshets- och vållandebrott 9 58
Stöld-, rån- och häleribrott 389 2505
Bilbrott 97 625
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 124 799
Alkohol- och narkotikabrott 73 470
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 79 509

Västerviks kommun

Brottsrubricering Antal 2016 Per 100 000 invånare 2016
Våldsbrott 342 944
Sexualbrott 62 171
Hot-, kränknings- och frihetsbrott 544 1501
Vårdslöshets- och vållandebrott 24 66
Stöld-, rån- och häleribrott 1177 3247
Bilbrott 199 549
Skadegörelse (inkl. mordbrand) 282 778
Alkohol- och narkotikabrott 243 670
Bedrägeri- och förfalskningsbrott 189 521

Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Ovanstående fyra kommuner tillhör samma lokalpolisområde

Klicka för att aktivera.